Ons privacybeleid

 

Het bezoeken van deze website betekent niet dat de gebruiker verplicht is informatie te verstrekken. Indien de gebruiker informatie van persoonlijke aard verstrekt, worden de op deze website verzamelde gegevens op loyale en rechtmatige wijze behandeld, waarbij te allen tijde de beginselen en rechten van de organieke wet 15/1999 van 13 december inzake de bescherming van persoonsgegevens (LOPD) en andere uitvoeringsbepalingen in acht worden genomen.

Informatie voor gebruikers

- Rubriek "Nieuwe Klant"
Overeenkomstig de organieke wet 15/1999 van 13 december, betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens (LOPD), informeren wij u dat door het invullen van de formulieren, uw persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen en verwerkt in bestanden van PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U.

Het belangrijkste doel van dit bestand is het beheer van de gebruikers die op onze website zijn geregistreerd, alsmede het versturen van reclame met betrekking tot de producten en diensten die door PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U. op de markt worden gebracht of het versturen van reclame, kortingen en promoties voor producten en diensten van andere entiteiten.

Als u dit soort reclame niet wenst te ontvangen, moet u het vakje op het formulier aankruisen.

PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U. garandeert de vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens en garandeert dat deze in geen geval zullen worden doorgegeven voor enig ander gebruik zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van onze gebruikers. Wij zullen u alleen om de gegevens vragen die nodig zijn om de vereiste dienst te verlenen en zij zullen alleen voor dit doel worden gebruikt.

- Section "Checkout"
In overeenstemming met de organieke wet 15/1999 van 13 december, op de bescherming van persoonlijke gegevens (LOPD), informeren wij u dat door het invullen van de formulieren, uw persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen en verwerkt in bestanden van PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U..

Het belangrijkste doel van dit bestand is het onderhouden van de contractuele relatie met onze klanten, het vergemakkelijken van de verwerking van bestellingen, het uitvoeren van statistische studies, alsmede het versturen van reclame met betrekking tot de producten en diensten die door PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U. op de markt worden gebracht of het versturen van reclame, kortingen en promoties voor producten en diensten van andere entiteiten.

Ter gelegenheid van de aankoop kunnen uw gegevens worden meegedeeld aan de volgende ontvangers:

  • Banken voor betaling van aankopen met een creditcard.
  • Aan het Bureau voor consumenten en gebruikers in geval van een klacht.
  • Aan fabrikanten, technische diensten en/of groothandelaren in geval van garanties of reparaties. Aan de transportbedrijven die eventueel opdracht hebben gekregen om de desbetreffende orders naar de klanten te sturen. Deze ontvangers kunnen zich in Spanje of in het buitenland bevinden, afhankelijk van het gekochte product en/of de gekochte dienst.
  • In wettelijk vastgestelde gevallen, zoals het geval van de veiligheidstroepen en -korpsen.

PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U. garandeert de vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens en garandeert dat deze in geen geval zullen worden doorgegeven voor enig ander gebruik zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van onze klanten. Wij zullen u alleen om de gegevens vragen die nodig zijn om de vereiste dienst te verlenen en zij zullen alleen voor dit doel worden gebruikt.

- Aanbiedingen bulletin" en "Express aanbiedingen" sectie
In overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13 december, op de bescherming van persoonlijke gegevens, informeren wij u dat het opgegeven e-mail adres zal worden opgenomen in een bestand dat eigendom is van PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U. voor het verzenden van het aanbiedingen bulletin. Deze Nieuwsbrief is uitsluitend informatief. De persoonlijke gegevens worden door PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U. gebruikt in overeenstemming met de voorschriften van de wet 15/1999, van 13 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

- Marketingacties. In overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u dat de gegevens die bij deelname aan de verschillende marketingacties worden verstrekt, worden opgenomen in bestanden die eigendom zijn van PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U. met het oog op deelname aan de specifieke promotieacties. Bovendien zal PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U. deze gegevens kunnen gebruiken om te informeren over toekomstige promoties, aanbiedingen en andere commerciële acties. De persoonlijke gegevens worden door PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U. gebruikt in overeenstemming met de vereisten van de wet 15/1999, van 13 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

- Rubriek "Contact en supportcentrum van PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U."
In overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u dat het opgegeven e-mailadres zal worden opgenomen in een bestand dat eigendom is van PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U. met het oog op het beheer van het supportcentrum van PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U. en het contact met de klant.

Toestemming

Door de formulieren te verzenden, gaan wij ervan uit dat de gebruiker toestemming geeft om de gegevens te verwerken overeenkomstig de in elk van de formulieren vermelde doeleinden. PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U. zal de gegevens niet aan derden meedelen, behalve in de gevallen die wettelijk zijn vastgesteld of door de betrokkene zijn toegestaan. PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U. brengt de eigenaars van de gegevens op de hoogte van haar voornemen om hen commerciële mededelingen te sturen via e-mail of een ander gelijkwaardig elektronisch communicatiemiddel. Evenzo verklaren de betrokkenen dat zij op de hoogte zijn van dit voornemen en dat zij uitdrukkelijk instemmen met de ontvangst van bovengenoemde mededelingen. De hier door de betrokkene gegeven toestemming voor de verstrekking van gegevens aan derden kan te allen tijde zonder terugwerkende kracht worden ingetrokken.

Rechten van de betrokkenen

De betrokkene kan zijn ARCO-rechten (toegang, rectificatie, annulering en verzet) met betrekking tot zijn persoonsgegevens uitoefenen door te schrijven naar Carretera de la Providencia 1482, 33203 Gijón, onder bijvoeging van een fotokopie van zijn identiteitskaart.

Gegevenskwaliteit

De gebruikers moeten instaan voor de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, authenticiteit en geldigheid van de persoonsgegevens die van hen worden verzameld.

Bescherming van minderjarigen

Wij verzamelen geen persoonsgegevens van minderjarigen. Het is de verantwoordelijkheid van de ouder/wettelijke voogd om de privacy van minderjarigen te waarborgen en er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat zij hebben ingestemd met het verzamelen en gebruiken van de persoonsgegevens van de minderjarige.

Sociale netwerken

Via onze website heeft u toegang tot de sociale netwerken Facebook, Instagram, Twitter of Youtube. Dit zijn websites waar gebruikers zich kunnen registreren en ons gratis kunnen volgen. Op deze sociale netwerken kunnen gebruikers kennis nemen van onze activiteiten, meningen en foto's en video's bekijken. Gebruikers van deze sociale netwerken dienen zich ervan bewust te zijn dat deze site onafhankelijk is van de website www.proskiacademy.com en open is, d.w.z. dat hij zichtbaar is voor alle gebruikers, en dat het privacybeleid dat op deze inhoud moet worden toegepast, dat van Facebook, Instagram, Twitter of Youtube is. PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U. is niet de eigenaar van de sociale netwerken.

Informatie verzameld voor webverbeteringen

Om onze diensten en het online winkelen te verbeteren, analyseren wij het portaal van PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U. en de juiste navigatie van de gebruiker. Deze informatie is vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt om de veiligheid en de werking van onze online winkel te verbeteren.